Ειδική Αγωγή

Έργο Λόγος Ομιλία και Πράξη | Kαρατζιά Μαρία
Κέντρο Λογοθεραπείας Χαλκίδα


 

Η Ειδική Αγωγή αναφέρεται στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, νοητική υστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές κ.α.

Η ειδική αγωγή έχει εκπαιδευτικό ρόλο, συμβαδίζει με τους ρυθμούς μάθησης του παιδιού, λειτουργεί μαζί με τα θεραπευτικά προγράμματα και στοχεύει στην εκπαίδευση του παιδιού στη βάση που έχει δημιουργηθεί από τους θεραπευτές, ώστε το παιδί να κατακτήσει καθημερινούς στόχους και να είναι λειτουργικό. 

 

Η ειδική αγωγή ασχολείται με τις εξής διαταραχές:

- Γενικευμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Νοητική Υστέρηση κ.α.)
- Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
- Νευρολογικές διαταραχές (Σύνδρομα, Εγκεφαλική παράλυση κ.α.)
- Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσλεξία)
- Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
- Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Asperger

 

Ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, επιλέγονται οι παρακάτω μέθοδοι:

- Πολυαισθητηριακή μέθοδος
- Μέθοδος Μαυρομμάτη
- Παιδικό Ιχνογράφημα
- TEACCH
- Μέθοδος αποκατάστασης Ζάχος
- Pecs (Εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας με εικόνες)

 

Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση από το τμήμα της Ειδικής Αγωγής, χρησιμοποιούμε τυπικά διαγνωστικά εργαλεία καθώς και κλινική παρατήρηση. Κάποια από τα διαγνωστικά μας εργαλεία είναι:

- Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (Π.Λ.Α.Σ.Η.)
- Αθηνά τεστ
- Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών – ΑΞ.Ε.Λ.
- Raven τεστ
- Τεστ ανίχνευσης αναγνωστικής ικανότητας