Συμβουλευτική

Έργο Λόγος Ομιλία και Πράξη | Kαρατζιά Μαρία
Κέντρο Λογοθεραπείας Χαλκίδα


 

Στην συμβουλευτική, πραγματοποιείται αλληλεπίδραση μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου που απευθύνονται σε αυτόν.

Προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά και συναισθηματικά θέματα και στοχεύει στο να αποκτήσει το άτομο την ευκαιρία να διερευνήσει, να επεξεργαστεί θέματα που το απασχολούν, να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές του με επικοδομητικό τρόπο για τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να ζήσει μια πιο ικανοποιητική ζωή.

Το θετικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προκύπτει μέσα απο μια ειλικρινή σχέση ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο.