Το Κέντρο Λογοθεραπείας

Έργο Λόγος Ομιλία και Πράξη | Kαρατζιά Μαρία
Κέντρο Λογοθεραπείας Χαλκίδα


 

H κ. Καρατζιά Μαρία Λογοπαθολόγος - Λογοθεραπεύτρια με ανώτατες σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού University Kliment Ohridski, μέλος του Συλλόγου Λογοπεδικών από το 2003 και πτυχιούχος Εργοθεραπεύτρια SIT μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών εξειδικευμένη στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία με πιστοποιητικό παρακολούθησης πάνω στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και με μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία, ιδιωτεύει στον χώρο της Χαλκίδας από το 2003 ως Λογοπαθολόγος.

Το Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης της κ. Καρατζιά είναι στελεχωμένο από ειδικούς επιστήμονες με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών, μαθησιακών και ψυχολογικών δυσλειτουργιών.

Η Διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου, αποτελείται από Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό.

Οι εν λόγω θεραπευτές, συνεργάζονται στην εκπόνηση εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων, υπό την εποπτεία της επιστημονικού υπεύθυνου, με αποτέλεσμα την βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε είδους δυσλειτουργίας του παιδιού, του εφήβου και της οικογένειας.

 


Στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε το παιδί ως σύνολο, να εκτιμούμε όλους τους παράγοντες που
παρεμποδίζουν την πρόοδό του και να επιλέγουμε το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα
που θα βοηθήσει το ίδιο και την οικογένειά του να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις  δυσκολίες.

 

 

Οι Υπηρεσίες Μας

Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στη συνθετική εργασία της διεπιστημονικής ομάδας. Ο ρόλος της είναι η συλλογική εποπτεία των υπηρεσιών, η παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε παιδιού, η τεκμηρίωση και ο από κοινού σχεδιασμός των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Επιδιώκουμε συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, ακολουθούμε τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σε κάθε ειδικότητα,  ενημερωνόμαστε διαρκώς για την τρέχουσα βιβλιογραφία και επιδιώκουμε την συνεχή επιστημονική τεκμηρίωση και την σταθερή εποπτεία του έργου μας από έγκυρους σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο οργανισμούς.

Εφαρμόζουμε εξατομικευμένα προγράμματα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες κάθε παιδιού. Η παρέμβασή μας περιλαμβάνει αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των αναγκών του παιδιού ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια και αξιοπιστία το λειτουργικό του επίπεδο και η μαθησιακή ετοιμότητα.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τις πιο έγκυρες διαγνωστικές μεθόδους και δοκιμασίες. Ο χώρος που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένος για τα παιδιά, εξοπλισμένος με ειδικά βοηθήματα αιχμής,  σύγχρονο εξοπλισμό, υπολογιστές και δεκάδες παιχνίδια.

Αποδίδουμε εξαιρετική σημασία στη συμμετοχή της οικογένειας και στην εκπαίδευσή της  σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Αναγνωρίζοντας το συνεχές της παρέμβασης επιδιώκουμε τη συνεχή συνεργασία με τους φορείς  παραπομπής και φυσικά με το σχολείο του παιδιού και διενεργούμε προγράμματα follow-up, ώστε να παρακολουθούνται σταθερά η επίδοση και η προσαρμογή του.

 


Για επικοινωνία με το κέντρο πατήστε εδώ.