Λογοθεραπεία

Έργο Λόγος Ομιλία και Πράξη | Kαρατζιά Μαρία
Κέντρο Λογοθεραπείας Χαλκίδα

 

Σκοπός του λογοθεραπευτή είναι να ερευνά τα αίτια, τη μορφή και το σύμπτωμα της κάθε διαταραχής και βάσει των συμπερασμάτων να δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας για το κάθε παιδί.

 

 

H λογοθεραπεία ασχολείται με τις εξής διαταραχές:

- Διαταραχές άρθρωσης ή φωνολογίας
- Δυσκολίες μάσησης - κατάποσης
- Διαταραχές φωνής
- Γενικευμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Νοητική Υστέρηση κ.α.)
- Ειδική γλωσσική διαταραχή
- Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
- Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
- Σχιστίες χείλους ή/και υπερώας
- Διαταραχές αυτιστικού φάσματος – Asperger
- Διαταραχές ροής (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
- Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
- Νευρολογικές διαταραχές (Σύνδρομα, Εγκεφαλική παράλυση κ.α.)

 

 

Ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, επιλέγονται οι παρακάτω μέθοδοι:

- Εντατική Αλληλεπίδραση
- Oral Placement Therapy
- Teacch (Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Συναφείς Επικοινωνιακές Δυσκολίες)
- M.O.R.E. – Αισθητηριακή Ολοκλήρωση Wilbarger (για απτική αμυντικότητα)
- Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration)
- Μυολειτουργική θεραπεία (MFT)
- Εξειδικευμένη μέθοδος αντιμετώπισης τραυλισμού παιδιών και ενηλίκων
- Θεραπευτική ακρόαση

 

Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση από το τμήμα της Λογοθεραπείας  χρησιμοποιούμε τυπικά διαγνωστικά εργαλεία καθώς και κλινική παρατήρηση.

Τα διαγνωστικά εργαλεία είναι:

  • TOPL (πραγματολογίας)
  • Βoston Naming Test
  • Μέταφων τέστ
  • Raven
  • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου ( ΔΕΛ )
  • Μη σταθμισμένο τεστ άρθρωσης