Εργοθεραπεία

Έργο Λόγος Ομιλία και Πράξη | Kαρατζιά Μαρία
Κέντρο Λογοθεραπείας Χαλκίδα


 

Με την εργοθεραπεία επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, αποκατάσταση και διατήρηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την εκτέλεση διαφόρων καθημερινών δραστηριοτήτων, με στόχο να αποτραπεί πιθανή δυσλειτουργία.

Στην εργοθεραπεία πραγματοποιείται ενεργή συμμετοχή του προσώπου στην θεραπευτική διαδικασία.

Σκοπός του εργοθεραπευτή είναι να παρεμβαίνει αλλά και να αξιολογεί δυσκολίες σε σχέση με:

- Οργάνωση και συμπεριφορά
- Συγκέντρωση – Προσοχή
- Γνωστικές δεξιότητες
- Κινητικό Συντονισμό
- Οπτικές – αντιληπτικές δεξιότητες
- Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
- Αισθητηριακές δεξιότητες

 

 

Η εργοθεραπεία ασχολείται με τις εξής διαταραχές:

- Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
- Διαταραχές αυτιστικού φάσματος – Asperger
- Γενικευμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Νοητική Υστέρηση κ.α.)
- Μαθησιακές και Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες
- Νευρολογικές διαταραχές (Σύνδρομα, Εγκεφαλική παράλυση κ.α.)
- Διαταραχή κινητικού συντονισμού
- Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας

 

 

Ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, επιλέγονται οι παρακάτω μέθοδοι:

- Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
- Θεραπευτική ακρόαση
- Παιδική γιόγκα
- Willbarger Protocol
- Εντατική Αλληλεπίδραση
- Teacch
- M.O.R.E. – Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για το Στόμα

Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση από το τμήμα Εργοθεραπείας, χρησιμοποιούμε τυπικά διαγνωστικά εργαλεία καθώς και κλινική παρατήρηση.

Κάποια από τα διαγνωστικά μας εργαλεία είναι:

- DTVP-3
- Sensory Profile
- SPM
- Test of Visual Perceptual Skills